– här har man bott minst en gång i livet

Odontologstråket

Odontologstråket delar Historiegränd med Stipendiegränd. Tvärgata är Naturvetarstråket.

Området

Allmänt

Odontologstråket är främst gång- och cykelbana men även viss motorfordonstrafik förekommer. Det finns lite fina ytor mellan kvarteren med lekplats.

Ondontologstråket

Share Button