– här har man bott minst en gång i livet

Naturvetarstråket

Naturvetarstråket delar Stipendie-, Historie- och Språkgränd med Ålidhems Centrum, gamla Ålidhemsskolan och Ålidhems Arena. Tvärgata är Docentvägen, Odontologstråket, Magistervägen och Socionomstråket.

Området

Allmänt

Naturvetarstråket är gång-, cykelbana samt för motorfordonstrafik och fungerar som länk mellan Docentvägen, Odontologstråket, Magistervägen och Socionomstråket. Naturvetarstråket fortsätter även med gång- och cykelbana under Ålid- & Tunnelbacken förbi Ålidhems Vårdcentral

Bredvid Klossen finns det två busshållplatser (hlp: Ålidhem C).

Humaniststråket

Share Button