– här har man bott minst en gång i livet

Medicinarstråket

Medicinarstråket delar Fysikgränd med Pedagoggrändgränd. Tvärgata är Humaniststråket.

Området

Allmänt

Medicinarstråket är främst gång- och cykelbana. Det finns fina ytor mellan kvarteren med lek- och grillplats samt en beachvolleyplan.

Medicinarstråket

Share Button