– här har man bott minst en gång i livet

Lärarstråket

Lärarstråket delar Biologi- och Geografigränd med Ålidhemsskolan och Förskolan Solskenet. Tvärgata är Socionomstråket och Assistentvägen samt Elevgränd via gång- och cykelbana.

Området

Lärarstråket 1

Här hittar du Ålidhemsskola, Ålidhems kultur- och resurscentrum samt Förskolan Solskenet. Öster om skolan finns fina gröna ytor med lekparker samt en hockeyrink.

Allmänt

Lärarstråket är gång- och cykelbana samt för motorfordonstrafik. Lärarstråket fungerar som länk mellan Socionomstråket och Assistentvägen samt till Elevgränd via gång- och cykelbana. Södra delen är en vändzon.

Lärarstråket

Share Button