– här har man bott minst en gång i livet

Humaniststråket

Humaniststråket delar Pedagog-, Fysik- och Kemigränd med Ålidhems Centrum, gamla Ålidhemsskolan och Ålidhems Arena. Tvärgata är Professorsvägen, Medicinarstråket, Laboratorvägen och Socionomstråket.

Området

Humaniststråket 5

Här ligger gamla Ålidhemsskolan

Humaniststråket 7

Här ligger Gamla Ålidhemsskolans gymnastikhall och Ålidhems Arena

Allmänt

Humaniststråket är gång- och cykelbana och fungerar som länk mellan Professorsvägen, Medicinarstråket, Laboratorvägen och Socionomstråket.

Humaniststråket

Share Button