– här har man bott minst en gång i livet

Elevgränd

Elevgränd delar Matematikgränd med Geografigränd.

Området

Allmänt

Elevgränd är främst gång- och cykelbana men även viss motorfordonstrafik förekommer. Elevgränd går mellan gång- och cykelbana bredvid Studentvägen till gång- och cykelbana nedanför Lärarstråket. Det finns fina gröna ytor mellan kvarteren och lekplats.

Elevgränd

Share Button