– här har man bott minst en gång i livet

Doktorsvägen

Doktorsvägen leder till Ålidhems Värmeverk, vändzon. Nås via Magistervägen, via Kolbäcksvägen Carlslidsrondellen.

Området

Doktorsvägen 4 & 6

Ålidhems Värmeverk

Allmänt

Värmeverket på Ålidhem stod klart 1970 och har en total kapacitet på cirka 298 MW. Den panna som tidigare användes för att elda avfall byggdes om 2005 och hanterar idag biobränsle. Förutom biobränslepannan finns ytterligare en biobränslepanna samt ett par olje- och elpannor. Här finns också de stora värmepumpar som omvandlar överskottsvärme från SCA i Obbola och reningsverket på Ön till fjärrvärme. Dåva 2 har Ålidhems kraftvärmeverk som en reservanläggning, att ta hjälp av när höst- och vinterkylan slår till.

Doktorsvägen

Share Button