– här har man bott minst en gång i livet

Assistentvägen

Assistentvägen delar Biologigränd med Geografigränd. Tvärgata är Lärarstråket och Studentvägen.

Området

Allmänt

Assistentvägen är främst för fordonstrafik. Det finns ytor mellan kvarteren med grönområde och parkeringsplatser och vägen fungerar som länk mellan Studentvägen och Lärarstråket samt in-/utfart för Biologi- & Geografigränd.

Assistentvägen

Share Button