– här har man bott minst en gång i livet

Amanuensvägen

Amanuensvägen är den väg som ligger längst söderut på Ålidhem. Tvärgata är Studentvägen och Matematikgränd.

Området

Amanuensvägen 2

Här hittar du Personalkooperativet Förskolan Professorn

Allmänt

Amanuensvägen är för fotgängare och fordonstrafik och vägen fungerar som länk mellan Studentvägen och Matematikgränd.

Amanuensvägen

Share Button